Kiralama Sözleşmesi

loading

KUR HESAPLA

RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ

KİRALAMA SÖZLEŞMESİ
 1. Bu sözleşme ile kiralayan“RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ”, ön sayfada tarif edilen aracı (Bu anlaşmada araç olarak belirtilecektir) bu sözleşme koşullarıyla kiraya vermiş, kiracıda koşulları kabul etmek suretiyle aracı kiralamıştır.

 1. Ekonomik Grup araçlar için 21 yaş ve en az 2 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip, orta grup araçlar için 25 yaş ve en az 3 yıllık geçerli sürücü belgesi, Suv grup araçlar için 25 yaş ve en az 5 yıllık geçerli sürücü belgesi, premium grup araçlar için 27 yaş ve en az 5 yıllık geçerli sürücü belgesi, lüks grup araçlar için 27 yaş ve en az 5 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip kişiler “RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ (RENTARAL)’ın oto kiralama hizmetlerinden yararlanabilir.


 1. Kiracı, karayolları yönetmeliği ile yürürlükteki kanunlara uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (ceza, araç bağlanması, araç çekilmesi v.b) kiracı sorumludur.

 1. Karayolları trafik kurallarına aykırı hareket etmek suretiyle sebebiyet vermiş olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların ferilerinden (Trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) kiracı sorumludur.


 1. Kiralama en az 2 gün (48 saat) ‘ dir. Daha kısa süreli kiralamalarda 2 günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için, uygulanan ücretin 1/3’ü, gecikme 3 saati geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır.

 1. Kira başlangıcında, araç kullanıcılarının Tc kimlik kartı, pasaport, sürücü belgelerini ve kullanılabilir durumdaki kredi kartlarını ibraz etmeleri gerekmektedir.


 1. Ödemeler kiralama başlangıcında geçerli bir kredi kartı, banka kartı veya banka havalesi olarak yapılır.

 1. Kiralama başlangıcında kiracının kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda geçici bloke işlemi uygulanmaktadır. Kiracı, bloke üzerinden, ilave kira gün tutarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Hasar ve trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, her bir işlem için 50 (elli) TL hizmet bedeli uygulanacaktır.


 1. Kiracının talep etmesi halinde, günlük ilgili tarih için belirlenen bedeller ile Mini Hasar Sigortası satışı da gerçekleştirilmektedir. Mini Hasar Sigortası, araç grubuna göre değişkenlik gösterebilen tutara kadar olan tüm hasarları kapsamaktadır. Dolayısıyla, ilgili tutara kadar olan hasarlarda, kiracıyı belge ibraz zorunluluğu bulunmaksızın, hasar maliyetinden korur. Bu kapsamda ödenecek günlük mini hasar sigortası ve kapsadığı limitler aşağıdaki gibidir.Ekonomik grup araçlarda günlük 19 TL karşılığında 750 TL’ye, 35 TL karşılığında 1500 TL’ye, orta grubu araçlarda günlük 35 TL karşılığında 1000 TL’ye, 45 TL karşılığında 1500 TL’ye kadar.

10. Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde, aracın güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından kiracı sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında, “RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ (RENTARAL) ofislerinden destek alması halinde, çekici maliyeti de kiracı tarafından ödenecektir.


11. Kiracı, aracı teslim aldığı hali ile aracın kiralandığı şehirde veya ön sayfada belirtilen başka bir yerdeki “RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ (RENTARAL) ofisine, başlangıçta belirtilen günde, saatte ve kiralayanın isteği üzerine daha erken bir tarihte iade ve teslim edecektir.

12. Kiracı, kiralayanın isteği üzerine, aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur;

 1. Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için ön sayfada belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır)
 2.  
 3. Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden sigorta ücretleri ve diğer ücretler,
 4.  
 5. Aracın, teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yere kadar kiralayan tarafından belirlenen tek yön ücreti,
 6.  
 7. Katma değer vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergiler,
 8.  
 9. Kira süresi içinde, kiralayanın hatasından doğanlar dışında araca, kiracı ve başka sürücü ile veya kiralayana karşı kesilen park etme, trafik kurallarının veya kanun ihlallerinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri,
 10.  
 11. Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta oluşabilecek hasarların tamiri nedeni ile oluşacak masraflar, kiralayanın giderleri ve üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olduğu maddi ve manevi tazminatlar kiracı tarafından ödenecektir. Ancak kiracı, kira sözleşmesinde ilgili “kabul eder” hanesini imzalamak ve önceden kasko muafiyet sınırı primini ödemek kaydı ile anlaşmada yer alan tüm koşullara uygun olarak aracı kullanmak ve işlemleri tamamlamak kaydı ile araç sigortasından yararlanabilecektir.
 12.  
 13. Aracı kiralayanın dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük ek ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde alınan sigortalar geçersiz sayılır ve kiracı ile kullanan kişiler tüm hasarlardan sorumlu tutulur,
 14.  
 15. Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçların “RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ (RENTARAL) ofislerinde tamamlanacak, kiracı tarafından yakıt tutarının üzerine eklenecek % 30 ’luk hizmet bedeli ve KDV tutarı ile ödemesi gerçekleştirilecektir. Kira dönemi ile ilgili trafik cezaları da kiracılar tarafından kiralama sonunda ödenmedi ise kiralayana ödenecektir. Kiralama bitiminde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları, bilgilendirilmek suretiyle kiracının, kira başlangıcında gösterdiği rıza ile kredi kartından tahsil edilecektir.
 16.  
 17. “RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ (RENTARAL)ofislerinin bulunmadığı şehirlerde teslim etme ve alma için, en yakın “RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ (RENTARAL)l ofisine olan uzaklık üzerinden kiralayanın belirlediği tutarda km. başına ücret alınır.
 18.  
 19. Kiracının iş bu anlaşma gereğince yapılması gereken ödemelerin tahsili sırasında kiralayanın yaptığı giderler,
 20.  
 21. Kredi kartı ile yapılan ödemelerde, depozito olarak alınan kredi kartı sliplerinin, kiralama sözleşmelerine uygun şekilde kiralayan tarafından doldurulmasına ve tahsil edilmesine kiracı itiraz edemez,

13. Kiracının, “RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ (RENTARAL) tarafından uygulanan Mini Hasar Sigortasını kabul etmiş olmasına rağmen aşağıdaki belirtilen koşullarda aracın zarar görmesi halinde hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder,

 1. Kaza anında alkollü ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında ise,
 2.  
 3. Kaza tespit formunda/raporunda kazanın Kiracının tek taraflı kusurundan kaynaklı olduğunun belirtilmesi durumlarında (Araçların hızlarını hava, yol, görüş, teknik özellikler ve trafik durumuna uydurmamak/uygun kullanmamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri kayıtların belirtilmesi halinde)
 4.  
 5. Yasal hız sınırının aşıldığı ve kaza tespit formunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi durumunda,
 6.  
 7. Tek taraflı kazalarda kaza raporunun düzenlenmediği, çift taraflı kazalarda beyanın eksik doldurulduğu, alkol raporunun alınmadığı durumlarda ve bununla birlikte kasıtlı kazalarda, yüksel devir hızı ile araç kullanımı v.b. özensizlik ve kasıt nedenli oluşacak hasarlarda, yanlış veya kaçak yakıt kullanımı nedeniyle oluşacak hasarlarda, trafik yasalarına aykırı vasıta kullanılması halinde, trafik yasalarına aykırı sürücü belgesi kullanımı halinde, kira sözleşmesinde belirtilen sürücülerin dışında kişilerce kaza yapılması halinde, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin; kasko poliçeleri ile ilgili belirlediği şartların dışına çıkılması nedeniyle, sigorta şirketlerinin sigorta bedelini ödemediği hallerde, kiracı, aracın üst kısımlarında hasara neden olması halinde (köprü, balkon, dal v.b. nesnelere çarpma neticesinde) meydana gelen hasar bedellerini, trafik sigortası ve hasar güvencelerini almış olsa dahi ödemekle yükümlüdür.
 8.  
 9. 3. Şahıslara ve araç içerisindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik sigortası limitleri ile sınırlı olup, manevi zararlar da dahil olmak üzere meydana gelebilecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler münhasıran kiracıya aittir.

14. Kiracı, araç teslimi sırasında, belirtilen ücreti, sonradan oluşacak maliyetleri ise, kira bitiminde, kredi kartı veya nakit olarak gerçekleştirecektir. Cari hesap çalışan kiracılar, oluşacak borç ile ilgili ödemelerini fatura kesiminden sonra nakden veya banka üzerinden gerçekleştirecektir. Kiracı, kira ve kira sözleşmesindeki unsurlar gereği oluşan borcunu vaktinde ödemediği takdirde, hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren bedellerin muaccel alacağını ve fatura tarihinden itibaren %5 (yüzde beş) temerrüt faizi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

15. Araç aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır:

 1. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu / yük taşımacılığı, herhangi bir vasıtayı çekme / itme işlemi, gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınması, bulundurulması veya diğer gayri kanuni işlemlerde, alkol (kanunda belirtilen yasal sınırın altında alkol kullanımı da dahil – örn: 0-30promil arası) ve / veya uyuşturucu madde etkisi altında, motor sporlarında (yarış, sürat, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri v.b.)
 2.  
 3. Trafiğe kapalı ve uygun olmayan yollarda, araca zarar verilecek şekilde yükleme haddini aşacak şekilde yük / eşya taşınması, aracın kapasitesinden fazla kişinin taşınması, araçların teknik yapıları ve tahammüllerine uygun olmayan yol (bataklık, arazi, dere yatağı v.b.) ve durumlarda kullanımı, aracın kiracıdan başka biri tarafından kullanılması( kiracı dışındaki şahıslar için önceden ek sürücü olarak kayıt şartı bulunmaktadır. Bununla beraber, aracı kullanacak şahsın anlaşmadaki sorumluluklardan kurtulamayacağı gibi kullanan ile müteselsilen sorumlu olacaktır.)

16. Kiracıya verilen araçta hasar oluşması halinde, kiracıdan ayrıca %5’i oranında hasar takip bedeli alınır. Aracın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda, kiracı olası kaza veya hırsızlıklara karşı önlem almakla mükelleftir. Kiracı tedbir mahiyetinde kapıları kilitli olarak, ruhsatı araçta bırakmamak kaydı ile aracı güvenli bir yere park etmek durumundadır. Aracın çalınması halinde, aracın anahtarı ve ruhsatını ilgili emniyet birimlerini haberdar ettiğini ispatlamak kaydı ile en yakın “RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ (RENTARAL) ofisine 24 saat içerisinde teslim etmek durumundadır. Bahsi geçen tedbirlerin alınmamasına ve / veya aşırmaya dayalı olarak araç çalınmasına neden olunması halinde, kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi kabul eder.

17. Araç ile mal veya yolcu taşınması halinde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek her türlü hasar ve zarardan münhasıran kiracı sorumludur.


18. Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda, kiracı durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili birimlere bildirmek, tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili “RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ (RENTARAL) ofisine ulaştırmak durumundadır.

19. Kiracı veya yukarıda 12-g maddede belirtilen herhangi bir yetkili sürücü trafik sigorta poliçesi ile sigortalıdır. Kiralayan 3. Şahıslara zarar veren kazalar sonucu doğacak hukuki sorumluluğu akdedilmiş mali mesuliyet sigortaları teminatı sınırları içinde sigorta şirketlerinden alabileceği tazminat miktarında yüklenir. Bu miktarın üstündeki maddi ve manevi tüm tazminat ve hukuki sorumluluk kiracıya ait olup kiralayan kiracıya rucu hakkına haizdir. Kiracı ayrıca kira süresi içinde kaza vukuunda kiralayanın ve kiralayanın sigorta şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri alacaktır;

 1. İlgili tarafların ve tanıkların ad ve adreslerini almak, sorumluluğu veya suçu sabit olmadıkça suçu kabullenmemek, yeterli güvenlik önlemleri almadan aracı terk etmemek, herhangi bir kaza ve hasar halinde en yakın “RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ (RENTARAL) ofisine telefon etmek, ayrıca gerekli şema da dahil olmak üzere kiralayanın kaza raporunu tamamlatmak, başka birinin suçunun tespiti gerekiyorsa veya yaralı yahut ölü varsa derhal en yakın polis merkezine haber vermek.

20. Kiracı, kiralayanın kendi sigorta şirketiyle akdettiği ferdi kaza sigortası poliçesinin hüküm ve şartları kapsamında ve ön sayfayı imzalamak suretiyle ön görülen bedeli ödemesi kaydıyla sigorta edilmiş olacaktır.

21. Aracın sigorta şirketine yansıyacak bir hasarının olması halinde, kiracı belgeleri ve prosedürleri tamamlayarak teslim etmek ile yükümlüdür. Belgeleri ve prosedürleri tamamlayıncaya kadar geçecek sürede günlük kiralama fiyatı üzerinden kira sözleşmesi işlemeye devam edecektir.


22. Kiralayan kiracıdan aracı geri aldıktan sonra, aracın içerisinde kalan nesne ve eşyalardan sorumlu değildir. Kiracı kira süresi içinde aracın periyodik bakımını otomobilde bulunan talimat kitabına göre yaptırmaya mecburdur. Yetkili servislerde, “RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ (RENTARAL)’ ın bilgisi dahilinde gerçekleştirilecek işlemlere ait faturaların ibrazı halinde bedeller kiracının borcundan düşülecek ve kalan kiracıya ödenecektir. Aracın arızalanması halinde, kiralayan derhal aracı emniyetli şekilde park edecek ve en yakın “RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ (RENTARAL)ofisini haberdar edecektir. Tamir masrafları, ancak “RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ (RENTARAL) ofislerinin önceden izin vermiş olması halinde kabul edilir.

KİRA SÖZLEŞMESİ KOŞULLARI   

23. Kiralama süresinin sona ermesi üzerine kiracı kiralama süresinin tek taraflı olarak uzatamayacaktır. Kiracının kiralama süresini uzatmak istemesi halinde, kiralayanın yazılı onayı ile kira süresi uzatılabilecek veya kiracı yeni verilecek olan araca rıza gösterecektir. Kiralayan kiracının kiralama süresini uzatma talebini onaylamaz ise her halükarda işbu Sözleşme’de belirtilen kiralama süresinin sona ermesi üzere; kiracı kiralama süresinin son erdiği gün sözleşmeye konu aracı Kiralayanın “ankara caddesi no:431 Harmandere / Pendik / İstanbul” adresine veya Kiralayanın kendisine yazılı olarak bildireceği diğer bir adrese teslim edecektir. Kira uzatmaları, sonraki kira sözleşmesi imzalanmamış olsa dahi işbu Sözleşme koşulları ile bağlı kalacaktır. Kiracı, sözleşme süresinin sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında alıkoymayacağını kabul eder. Kira süresinin sona ermesi sonrasında ve / veya yasalara aykırı araç kullanımı sırasında sigorta, teminatlar ve yasal haklardan yararlanamayacağını bildiğini kabul veya beyan eder.

24. Kiralayan işbu Sözleşme’yi dilediği zaman Kiracıya mail, faks, sms yolları dahil olmak üzere yapacağı bildirim ile Sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak feshedebilecektir. İşbu Sözleşme’de belirtilmeyen, ancak kiralayan tarafından bastırılıp kiralama başlangıcında müşteriye verilen ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası kabul edilen bilgilendirme broşüründeki kiralama koşulları kiracı tarafından aynen kabul edilmiştir.


25. Araçların kullanımlarında aşağıdaki şekilde kilometre sınırları olup, km aşımı halinde aşağıdaki belirtilen tutarlarda ücretlendirme yapılacaktır.

Sınıf

Min.
 Yaş

Günlük
Km Sınır

Aylık
Km Sınır

Km Başı Aşım
Ücreti

Ekonomi

21

200

3500

0,90

Orta

25

200

3500

0,90

Suv

25

200

3500

1,40

Premium

27

200

3500

1,40

Lüks

27

200

3500

1,40

26. “Kiracı işbu Sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/larda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.”

27. Taraflar; İş bu Sözleşme’den doğabilecek anlaşmazlıklarda kiralayanın belge, defter, beyan ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu, başka delil ikame edilemeyeceğini, edilse dahil dikkate alınmayacağını kabul veya beyan etmiştir.


28. İş bu Sözleşme’den doğabilecek anlaşmazlıklar Türk kanunlarına göre ve İSTANBUL mahkeme ve icra dairelerince halledilecektir.

29. Araç kiralama süresince, müşteriye ait bir takım temel veriler tutmak önem arz etmektedir. Gerekli bilgilerin tamamının alınması şarttır. Bu tarz bilgilerin eksikliği kiralama sürecinin doğru yürümemesine yol açar. Alınması gereken bu bilgiler, rezervasyon, kiralama ve pazarlama amaçlı olarak kiralayana yardımcı olur. Kiralayan bu bilgileri ve içerisindeki bazı hataları düzeltebilir, güncelleyebilir ya da silinmesi amacı ile kiralama sırasındaki alınan bilgileri kullanarak kiracıya gönderebilir.

KİRA SÖZLEŞMESİ NO (R.A):  ……………………………………………………. TARİH:  ………………………………………………….

ADI SOYADI:  .……………………………………………………………………………


İMZASI:

İZİN ONAYI:

RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ. ve temsil ettiği RENTARAL markası olarak bundan sonra hepsi birlikte “RENTARAL” olarak anılacaktır. RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ. ve temsil ettiği RENTARAL şirketinin alt yapı ve hizmet sağlayıcıları, aracı hizmet sağlayıcılarının sunmuş olduğu fırsatlar kulübüne katılmayı kabul ediyorum. RENTARAL OTO KİRALAMA TİC.LTD.ŞTİ. ve temsil ettiği RENTARAL markası tarafından düzenlenen, promosyon ve indirimler, kampanyalar, kutlama, temenni, anket çalışması, hediye, çekiliş, tanıtım, bilgilendirme çalışması yapılması, sinile olan bağlantının devamı için ve size özel önerilerden haberdar olabilmeniz için kısa mesaj (SMS), görüntülü ve sesli mesaj (MMS), elektronik posta (e-mail), mektup, telefon, telefaks, teleks ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü iletişim aracılığı ile benimle iletişime geçilmesine veya mevcut iznimin devam etmesini kabul etmekteyim.

Yukarıdaki hususlara ilişkin onay veriyorum

Adı – Soyadı:

Tel:

Cep Tel:

E-mail:

İmza:© 2022 rentaral.com
whatsapp

Sitemizin kullanışını iyileştirmek için çerezlerden faydalanmaktayız. Devam etmekle çerez kullanımını onaylamaktasınız.

X